அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…

வருங்காலங்களில் முருகப்பெருமானின் அருளினாலே இவ்வுலகினில் ஜாதி, மத, இன, மொழி பாகுபாடுகள் இருக்காது. சாதிகளும், மதங்களும் இருந்ததா என்பதே கேள்விக்குறியாக இருக்கும்.

Share on:
Today News