அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

22 October 2021

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

அகத்தீசன் ஆசி பெற்றுவிட்டால் நோய் இருக்காது, கடன் சுமை இருக்காது, வறுமை இருக்காது திருடர்களால் இடையூறு வராது என்பதை அறியலாம்

Share on:
Today News