அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

24 November 2021

அகத்தீசனை வணங்கி பூஜை செய்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

லஞ்சம், கலப்படம், வழிப்பறி என அனேக கொடுமைகள் செய்கின்ற பாவிகளை அசுரனை வதம் செய்வதுபோல் வதம் செய்வான் முருகப்பெருமான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News