குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

பிறவித் துன்பத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்கு ஒன்றே ஒன்று சிவபுராணம், கீர்த்தித் திருஅகவல், போற்றித் திருஅகவல் போன்ற நூல்களை பயபக்தியோடு தினமும் படிக்க வேண்டும்.

 

Share on:
Today News