குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

தமிழ் நமக்கு தாய் மொழி, ஞான மொழி.
 
தமிழ் படித்தவனுக்குத் தான் ஞானம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு.
 
தமிழ் படித்தால்தான், திருக்குறள், திருஅருட்பா, திருவாசகம் போன்ற ஞான நூல்களை படிக்க முடியும்.

தமிழ் மொழி தான் ஞானத்திற்கு வழி வகுத்துக் கொடுத்தது.

Share on:
Today News