குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

அன்னதானம் செய்தால் தாய் தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்ய வேண்டுமென்ற உணர்வு வரும்.
 
அன்னதானம் செய்தால் பிறரை மதிக்கக் கற்றுக் கொள்கின்ற எண்ணம் வரும்.
 
அன்னதானம் செய்தால் விருந்தை உபசரிக்க வேண்டுமென்ற எண்ணம் வரும்.
Share on:
Today News