முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

15 February 2020

முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

முருகா என்றால் “யோகப்பயிற்சி காலத்தில் ஏற்படுகின்ற மலச்சிக்கலை அவரவர் உடல்தகுதிக்கேற்ப நீக்கும் கனி உணவின் முறைகளை உணரப்பெறுவார்கள் .

Share on:
Today News