முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

27 February 2020

முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

முருகா என்றால் சைவ உணவை மேற்கொண்டு நீடிய ஆயுளை பெற்றால் மட்டும் போதாது மாதம் ஒருவருக்கேனும் அன்னதானம் செய்து புண்ணியம் பெற்று ஜென்மத்தைக் கடைத்தேற்ற வேண்டும் என்ற உணர்வை பெற்று உயரலாம்.

Share on:
Today News