முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

28 February 2020

முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

முருகா என்றால் “சைவ உணவை மேற்கொண்டால்தான் ஞானம் பெற முடியும்” என்ற அறிவையும் சைவம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பையும் அன்னதானம் செய்வதற்கான வாய்ப்பையும் பெறுவதோடு இவற்றைச் செய்து கடவுள் அருளை பெறுவதற்குரிய வாய்ப்பையும் பெறலாம்.

Share on:
Today News