முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

29 February 2020

முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

முருகநாமம் ஜெபிக்காமல் சைவம் மேற்கொள்ளவோ அன்னதானம் தொடர்ந்து செய்திடவோ ஞானம் பெற்று கடவுளருள் பெறவோ கண்டிப்பாக முடியாது. முருகப்பெருமானே ஞானத்தின் தலைவன். ஆதலின் முருகநாமம் ஜெபியுங்கள் ஞானம் பெற்று ஞானவாழ்வு வாழுங்கள்.

Share on:
Today News