முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

சித்தர்கள் போற்றித் தொகுப்பை தொடர்ந்து பாராயணம் செய்திட்டால் எல்லாம் கைகூடும் என்பதையும், எதையும் சாதித்து வெற்றி பெறலாம் என்பதையும் அறியலாம்.

Share on:
Today News