முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

27 April 2019

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

சித்தர்கள் போற்றித் தொகுப்பை தொடர்ந்து பாராயணம் செய்திட்டால் எல்லாம் கைகூடும் என்பதையும், எதையும் சாதித்து வெற்றி பெறலாம் என்பதையும் அறியலாம்.

Share on:
Today News