முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

28 April 2019

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

பலகோடி யுகம் தவம் செய்த மாபெரும் தவசி உலக நலனிற்காக இவ்வுலகை ஆட்சி செய்ய போகிறான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News