முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

பலகோடி யுகம் தவம் செய்த மாபெரும் தவசி உலக நலனிற்காக இவ்வுலகை ஆட்சி செய்ய போகிறான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News