முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

கோடானுகோடி கோடானுகோடி கோடானுகோடி தவம் செய்திட்ட முருகப்பெருமான் இவ்வுலகினை மாற்றி ஞானயுகம் அமைத்து ஞான ஆட்சி அமைத்து முருகனே இவ்வுலகை ஆளப் போகிறான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News