முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

தயவே வடிவான முருகப்பெருமான் இவ்வுலகை தலைமை தாங்கி வழிநடத்துகின்றபடியால் யாருக்கும் அச்சம் தேவையில்லை.

Share on:
Today News