முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

எல்லா தரப்பு மக்களும் அல்லல்பட்டதால் உலகத் தலைவன் முருகப்பெருமானே நீதியை நிலை நாட்டி நல்லாட்சி அமைக்க இவ்வுலகினிற்கு வருகின்றான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News