முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

கருணையே வடிவான முருகப்பெருமானே நேரில் தோன்றி ஆட்சி செய்ய வருகின்றான் என்றால் பண்பாளர்கள் செய்திட்ட பூஜைகள் பலித்துவிட்டது என்பதை அறியலாம்.

 

Share on:
Today News