முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

22 July 2021

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

காசுகொடுத்து மனதைக் கெடுத்துக் கொள்ளாமல், ஜென்மத்தைக் கடைத்தேற்றவல்லதான ஞானியர் நூல்களை படித்தும், கேட்டும், பக்தி செலுத்தியும் வரவேண்டும் என்கிற உணர்வை மேலோங்கப் பெற்று ஜென்மத்தைக் கடைத்தேற்றிக் கொள்வார்கள்.
Share on:
Today News