முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்..

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்..

மானுடப் பிறப்பின் பெருமையை உணர்ந்து ஜென்மத்தைக் கடைத்தேற்றிக் கொள்வார்கள்.

 

Share on:
Today News