முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

கோடானுகோடி யுகம் தவம் செய்து வெற்றி கண்டிட்ட முருகப்பெருமான் உலக மக்களுக்கு பாதுகாப்பாய் இருப்பான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News