முருகப்பெருமான் திருவடிகளை பற்றி பூஜித்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

15 January 2022

முருகப்பெருமான் திருவடிகளை பற்றி பூஜித்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

முருகப்பெருமானே தலைமை தாங்கி உலகப்பெருமாற்றத்தை நடத்த இருப்பதால் கலப்படம், லஞ்ச லாவண்யம், தீவிரவாதம் ஆகிய அனைத்தும் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்று அறியலாம்.

Share on:
Today News