முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

28 May 2019

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முழுமுதற் கடவுள் முருகப்பெருமான்தான் என்பதை அறியும் வாய்ப்பும் அவனே இவ்வுலகினில் இறங்கி மாற்றங்களை செய்கிறான் என்பதையும் உணரவும், அறியவும் முடியும், வாய்ப்பிருந்தால் நேரில் காணவும் முடியும்.

 

 

Share on:
Today News