முருகப்பெருமான் திருவடிமுருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…. களைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

31 May 2019

முருகப்பெருமான் திருவடிமுருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்…. களைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

கோடானுகோடி யுகம் தவம் செய்திட்ட முருகப்பெருமானே இவ்வுலகினில் நேரில் வெளிப்பட்டு இவ்வுலகை வழிநடத்தி ஆட்சி செய்ய போகிறான் என்பது மிகவும் வியப்பிற்கு உரிய ஒன்று என்பதும், இந்த யுகம் இந்த காலம் உலகின் பொற்காலம் என்பதும் தெளிவாக உணரலாம்.

 

Share on:
Today News