முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

ஆகமம், வேதம், புராணம், இதிகாசம் என எந்த ஒன்றாலும் எவராலும் எச்சக்தியாலும் அளந்து பார்க்க முடியாத அளவிலே எல்லையில்லாத அற்புத ஆற்றல்களை கொண்டவன்தான் முருகப்பெருமான் என்பதை அறியலாம்.

 

Share on:
Today News