முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

கருணையே வடிவான முருகப்பெருமான் வெகுவிரைவில் இவ்வுலகை ஆட்சி செய்யப்போகிறான், கருணையே வடிவான முருகப்பெருமானே ஆட்சி செய்தால் அந்த ஆட்சி இவ்வுலகின் பொற்காலம் ஆகும்.

 

Share on:
Today News