முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

கோடானுகோடி யுகம் தவம் செய்து வெற்றி கண்ட வேலவனே இவ்வுலகை ஆட்சி செய்ய வருகின்றான் என்றால் அது மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம்தான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News