முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

இந்த உலகினில் எந்த மூலையில் இருந்து எந்த ஒரு ஏழை அல்லல்பட்டாலும் அந்த ஏழையின் துன்பத்தை தெரிந்து கொள்ளும் வல்லமை முருகப்பெருமானுக்கு உண்டு என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News