முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்..

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்..

உலகினில் எந்த மூலையில் எது நடந்தாலும் அதை கட்டுப்படுத்தும் வல்லமை முருகப்பெருமானுக்கு உண்டு என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News