முருகா என்றால்….

முருகா என்றால்….

முருகா என்றால் “முருகனின் நாமம் சொல்வதற்கே மூன்றுகோடி தவம் செய்திடல் வேண்டும்” என்ற உண்மையை அறியலாம்..!

Share on:
Today News